אגריקל הוקם בשנת 1950 על ידי ראשוני המתיישבים של מושב הבונים שהגיעו מדרום אפריקה
והוא המפעל היחיד בישראל בעל רישיון לעסוק בפתוח, ייצור ושווק מוצרים על בסיס ורמיקולייט ופרלייט.

ורמיקולייט ופרלייט הינם חומרים ממוצא וולקני העוברים תהליך מיוחד של התפחה בטמפרטורות גבוהות.
בשל הרכבם ותכונותיהם הייחודיות הם מיושמים במגוון שימושים בתחומי החקלאות, התעשיה, הבניה ואיכות הסביבה.
 
       
 

אגריקל חברה במועצה הישראלית לבניה ירוקה,
בעלת היתר לסימון מוצריה בתו ירוק
ובעלת תקן בינלאומי ISO-9001

            

ilgbc

green_techen   iso